A sense for teste for simplicity,

another for transgression, and

yet another for good work…

เชฟมือหนึ่งของเรา

PoeExecutive Chef de Cuisine Mr Herve Frerard ได้กลับมาที่ Aldo Bistro เพื่อดูแล การเปิดตัวครั้งใหม่ของ Cascade Clubs สถานที่สงสรรค์ทางสังคมและความบันเทิง:

Chef Herve เป็นอมตะ, เด็กที่เต็เปรี่ยมไปด้วยความรู้ บางครั้งก็ดูเหมือนเด็กบางครั้งก็ดูเป็นผู้ใหญ่ เขาเป็นคนที่มีอารมณ์ขันเป็นของตนเอง และยังไม่ยึดติดกับคนรอบข้า  อีกทั้ง, ภูมิความรู้ของเขายังคงโดดเด่น และตระหนักถึงคุณธรรม

Chef Herve เป็นผลงานอันไร้กาลเวลาแห่งความสนุกสนานและภูมิปัญญาอันเก่าแก่.

เรื่องของรสชาติ

เกือบทุกอย่าง ฉันคิดว่าอาหารที่ดีพ่อครัวต้องรอบคอบที่ใส่ใจในสิ่งที่พวกเขากำลังทำ  วัตถุดิบที่ดีช่วยส่งเสริมให้อาหารมีรสชาติที่ดี
นั่นคือสิ่งที่เราทำที่ Aldo’s Bistro
การปรุงอาหารที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นด้วยส่วนผสมที่เยียมยอดและมีคุณภาพ

ดีต่อสุขภาพและสดใหม่

การให้ความรู้แก่คนที่เลือกอาหารอยางฉลาด แม้แต่ประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร
ยิ่งทำให้เรารู้มากขึ้นว่าอาหารที่เราเลือกกินจะมีผลต่อตัวเราและโลกอย่างไร ทำให้เราจะฉลาดมากขึ้นการตัดสินใจ
ถ้าเรายังไม่รู้เรื่องอาหารที่เรากินต่อไปเราจะยังคงเห็นผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เราได้เห็นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา
ใน Aldi’s Bistro เรากำลังพยายามที่จะเป็นสถานที่แห่งการหลบหนีจากโลกแห่งชีวิตสถานที่เชื่อมต่อและการเชื่อมต่อเหล่านี้จะนำไปสู่การมีส่วนร่วมซึ่งจะส่งผลต่อประสบการณ์การกินของคุณทุกวัน